Bình Điện Cho Xe Nâng Hàng..-  Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive, CEIL
prev
  • Bình Điện Cho Xe Nâng Hàng..-  Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive, CEIL
next


* Chuyên cung cấp bình điện xe nâng và phụ kiện các loại:
 
-  Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive, CEIL, MIDAC: Điện áp 24/36/48/72/80VDC có công suất từ 180Ah đến 1200Ah

- Energic Plus/BPI: Bộ sạc 1 pha & 3 pha áp dụng cho bình điện có công suất từ 180Ah – 1200Ah.

- Giắc cắm hiệu Anderson và Rema : SB175,SBX175, SB350 và Socket/Plus 60A, 80A, 160A, 320A….

Thông tin chi tiết

* Chuyên cung cấp bình điện xe nâng và phụ kiện các loại:
 
-  Hawker, GS Yuasa, TS Power Motive, CEIL, MIDAC: Điện áp 24/36/48/72/80VDC có công suất từ 180Ah đến 1200Ah

- Energic Plus/BPI: Bộ sạc 1 pha & 3 pha áp dụng cho bình điện có công suất từ 180Ah – 1200Ah.

- Giắc cắm hiệu Anderson và Rema : SB175,SBX175, SB350 và Socket/Plus 60A, 80A, 160A, 320A….