Thông tin chi tiết

XE NÂNG ĐIỆN TOYOTA 1.5 TẤN

MODEL: 7FBL15

KHUNG NÂNG CAO: 3.0 MÉT

SẢN XUẤT: THÁNG 10/1999

BÌNH ẮC QUY: 48V

LIÊN HỆ: 0908.267.533 (ANH SƠN)