Thông tin chi tiết

XE NÂNG ĐIỆN TOYOTA 2.5 TẤN

MODEL: 7FB25

KHUNG NÂNG CAO: 6.0 MÉT

BÌNH ẮC QUY: 14V

SẢN XUẤT: THÁNG 10/2008

BÁNH TRƯỚC 21*8-9

BÁNH SAU 18*7-8

LIÊN HỆ: 0908.267.533 ( ANH SƠN)