Thông tin chi tiết

XE NÂNG ĐIỆN TOYOTA MINI

MODEL: 2FB9

TẢI TRỌNG NÂNG: 900 KG

KHUNG NÂNG CAO 3.0 MÉT

BÌNH ẮC QUY 24V - 350Ah

LIÊN HỆ MR SƠN: 0908.267.533