Ngày 17/10/2020, San Sơn cứu chữa tích cực bộ máy cho một em TCM 3 tấn

Đổi mới những phần cần đổi mới

Sửa chữa những phần còn cứu vãn

Để sau 3-4 ngày, em sẽ khỏe mạnh, chạy băng băng trong phân xưởng, giúp đỡ mọi người khiêng vác vật nặng để lên cao...

ĐẠI TU MÁY LÀ MỘT NGHỆ THUẬT - NGƯỜI LÀM ĐẠI TU MÁY LÀ MỘT NGHỆ SĨ

LIÊN HỆ MR.SƠN 0908.267.533 NẾU BẠN CẦN CHỮA BỆNH CHO CÁC XE NÂNG YÊU DẤU CỦA MÌNH

Tin tức & sự kiện liên quan