Chính sách vận chuyển

Sau khi trao đổi, xác nhận đặt hàng với khách hàng, sau khoảng 24 tiếng, Điện Cơ San Sơn sẽ xử lý đơn hàng và liên hệ lại với khách hàng để thống nhất về việc thanh toán và giao nhận. Trong khoảng 3 – 5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách hàng, công ty sẽ tiến hành giao và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt có thể khiến việc giao hàng kéo dài hơn so với bình thường. Cụ thể, đó là các trường hợp:

Nhân viên của Điện Cơ San Sơn không thể liên lạc qua điện thoại hay email với khách hàng nên không thể tiến hành giao hàng được

Địa chỉ do khách hàng cung cấp khó tìm hoặc không chính xác

Đơn hàng trong thời gian đó tăng đột biến dẫn tới việc xử lý đơn hàng và giao hàng chậm hơn với dự kiến

Do Điện Cơ San Sơn sử dụng dịch vụ vận chuyển ngoài nên chi phí vận chuyển sẽ được tính theo cước phí của đơn vị vận chuyển. Riêng với một số khách hàng thuộc trường hợp được hỗ trợ vận chuyển hay mức phí vận chuyển được trả theo thỏa thuận hợp đồng giữa 2 bên, phí vận chuyển có thể sẽ có sự thay đổi. Chi tiết chúng tôi sẽ xác nhận cụ thể với khách hàng trong quá trình trao đổi trước khi tiến hành giao hàng.